Salihli Haber – Salihlihaber.net

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri

Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri

admin admin -
28 0

LGS’ye girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği örnek kitapçığın açıklanmasının ardından, uzmanlar soruları yorumladı.  Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaparak, sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundu.

Uzmanlar, Türkçe dersi örnek sorularının öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını, Matematik sorularının günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, İngilizce sorularının ise öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu vurguladı. Fen Bilimleri dersinde sorulardan analiz yapmanın önemine değinen uzmanlar, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde konularda harita okuma becerisinin pekiştirilmesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de özellikle güncel olayları takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME SORULARI DA YER ALACAK

2020 LGS içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle sadece 1. dönem konularını içerecek.Bu durumun Türkçe dersi adına çok büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer, sınavda önemli bir bölümün anlam bilgisi konularından oluştuğuna dikkat çekti.

Tuncer, “Türkçe sınavında öğrencilerimiz “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmiş olması dersimiz adına önemli bir değişiklik yaratmıştır. Yayımlanan örnek sorulara baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

TÜRKÇE SORU ÇÖZÜMLERİNDE KÜLTÜREL BİRİKİM KULLANILMALI

Öğrencilere soru çözümlerinde tavsiyelerde bulunan Tuncer, “Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemlidir. Son dönemde özellikle yapacakları konu tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara göre belirlemeli ve kısa konu tekrarları ile eski bilgilerini sürekli tazelemelidirler” ifadelerini kullandı.

2019 MATEMATİK SORULARIYLA BENZERLİK GÖZÜKÜYOR

2018 yılında uygulanan LGS’nin, öğrencilerin yaş seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser, “2019 yılında gerçekleştirilen sınavda ise sınav süresinin olması gerektiği gibi uzatıldığını ve seçilen soruların öğrencilerin yaş düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanmış olduğunu gördük. Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor” dedi.

MEB ÖRNEK SORULARI EN ÖNEMLİ REFERANS KAYNAĞI

“Burada en önemli referans kaynağımız, önceden her ay bir kez yayımlanan fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçten dolayı artık ayda iki set hâlinde çıkarılan MEB örnek sorularıdır” diyen Eser, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimizin bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biridir. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Son olarak öğrencilerimize, sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmalarını, akabinde sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.”

UZMANINDAN İNGİLİZCE DERSİ İÇİN DÜZENLİ TEKRAR ÖNERİSİ

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış sorular yer alacak.

Öğrencilerin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerektiğine vurgu yapan İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin, “LGS’ de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmektedir. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir. Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri öğrencilerimizin bir kelimenin anlamını kalıcı bir şekilde öğrenmelerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE’DE KELİME BİLGİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Narin, sınavda kelime bilgisinin önemine dikkat çekerek, “Öğrencilerin tekrar yaparken MEB kitabındaki ünitelerde yer alan hedef kelimeler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. 8.sınıfta İngilizce dersi için sistematik olarak test çözümünün yanı sıra sarmal bir şekilde hazırlanmış kaynakları kullanarak kelime tekrarı yapmaları çok değerlidir. Ayrıca MEB tarafından düzenli olarak paylaşılan örnek sorular da çözülerek bu süreçteki hazırlıklar pekiştirilebilir” dedi.

FEN OKURYAZARLIĞI KAZANMIŞ OLMAK GEREKİYOR

2019 – 2020 Öğretim yılında Fen Bilimleri müfredatının değişmesi ile 8.sınıf öğrencilerinin sınavda 4. Üniteye kadar sorumlu olduğunu hatırlan Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar, “MEB’in uygulamış olduğu sınavlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşımaktadır. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrencilerin sınavda avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

FEN SORULARINDA ANALİZ YAPMAK GEREKİYOR   

Dündar, “Sınava kadar olan süreçte öğrencilerimizin bahsettiğimiz gibi grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi, bu tarz sorularla daha sık karşılaşması sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır” dedi.

Dündar, “Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmeleri gerekir. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sorunun seçeneklerindeki  çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekir. Bu analizi yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

“17 KAZANIMDAN SORUMLU OLACAKLAR”

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 1 ve 3’üncü üniteden soruların yer alacağını söyleyen Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Güneş, “3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç sorular olacak.  Öğrenciler bu üç üniteden toplam 17 kazanımdan sorumlu olacaklardır. LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülmektedir. Ünitelerin kazanımları, kavram bilgisi, harita okuma becerisi ve neden sonuç önemini ortaya koymaktadır. Verilen bilginin edinilmiş olan kavram bilgisi ile ilişkilendirilmesi (Genelge ve kongre kararlarının, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramları ile ilişkilendirilmesi vb.) Olay – sonuç örüntüsü  ( Hıyanet- i Vataniye Kanunu ya da Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanma nedeni  ve ortaya çıkardığı sonuçlar vb.) Parçada verilen bilgilerin analiz edilebilmesi (Mustafa Kemal’in okul hayatı ya da askerlik hayatından kişilik özelliklerine ulaşılması vb. ), olayların neden-sonuç ilişkilerinin harita üzerinde değerlendirilebilmesi (I. Dünya Savaşı cephelerinin açılma nedenleri vb.) sorularda sorgulanacak başlıca alanlar olacaktır” diye konuştu.

SORULARI ÇÖZERKEN TÜM SEÇENEKLER OKUNMALI

Sınav hazırlık süreci ve soruların çözümü noktasında öğrencilere tavsiye veren Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

“Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli. Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli. İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli. Neden – sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli. MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli. Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı. Sorular çözülürken de verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına, soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına ve tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmelidir.”

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ GÜNCEL HAYATLA İLİŞKİLİ OLACAK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş, “Bu sene uygulanacak LGS’de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 1. dönem müfredatı olan 1 ve 2. ünitenin tamamından, 3. üniteden de 2 konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz” dedi.

Sınava az bir zaman kala öğrencilerin özellikle bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmaları gerektiğini ifade eden Kızıltaş,  “Özellikle güncel olayları takip etmelerini, güncel hayatın içindeki olayların dersimizle bağlantısını kurmalarını, mesela küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde insanların, ülkelerin birbirine yardım etmeleri ya da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz zekâtlar, fitreler, yine evrensel yasalar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz çevremizde meydana gelen olayları ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz” diye konuştu.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir