Salihli Haber – Salihlihaber.net

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Varlık Barışı’nda son hafta

Varlık Barışı’nda son hafta

admin admin -
19 0

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi ile Türkiye’de bulunan ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların kayda alınması için en son bildirim süresi 30 Haziran’da sona eriyor. Düzenlemede son haftaya girildiğini söyleyen Mazars Denge’den Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “Varlık Barışı yurt içi ve dışında mükelleflerin/potansiyel mükelleflerin kayıtlı olmayan varlıklarını kayıt almalarına ve milli ekonomiye kazandırmaya yönelik bir düzenlemedir” diye konuştu.

AMAÇ: MİLLİ EKONOMİYE KAZANÇ SAĞLAMAK

Yurt içindeki taşınmazların beyana konu olduğunu ancak yurt dışındakilerin ayrı tutulduğunu uyaran Yayla, “Varlık Barışı, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan sağlamaktadır. Burada, yurt içindeki taşınmazlar beyana konu olabilirken yurt dışındakiler dahil değil, buna dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı. 

Yayla, “Gerçek ve tüzel kişilerin tamamı Varlık Barışı’ndan yararlanabilecektir. Varlık Barışı’nda başvuru mükellefler istemeleri halinde kendileri yapabilecekleri gibi yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkün olacaktır. Mükellefler kayıt altına aldıkları ve Türkiye’ye getirdiği bu varlıklarını istedikleri gibi tasarruf edebileceklerdir” dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yurt dışından getirilecek varlıklar için beyanın mükellefler tarafından doğrudan banka veya aracı kurumlara yapılabileceğini belirten Yayla, “Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir başka belge istenilmeyecektir. Ancak, banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi mükelleflerden tahsil edecek ve bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine bankalar ve aracı kurumlar beyan edilerek ödenecektir. Ayrıca, banka veya aracı kurumlardan da bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir. Yurt içindeki varlıların kayıt altına alınması ise; varlık barışına özgü beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilip ödenebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilip ödenebilecektir” diye konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Varlık Barışı’ndan yararlanabilmek için öncelikle varlıkların beyan edilmesi ve beyan edilen varlıkların bedeli üzerinden yüzde 1 oranında verginin ödenmesi gerektiğini söyleyen Yayla, “Ayrıca, yurt dışında sahip olunan varlıkların ise 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’ye getirilmekten maksat ise para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi gerektiğini aktaran Yayla, “Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir. Ayrıca, başka kişilerin hesabında duran tutarlarında gerekli şartları sağlamak suretiyle varlık barışında beyan edilebileceği de unutulmamalıdır” dedi.

VARLIK BARIŞI’NDAN YARARLANMANIN AVANTAJLARI NELER?

Kanun düzenlemesi ve ikincil mevzuatta üzerine defaatle vurgulandığı üzere beyan edilecek varlıklara ilişkin vergi incelmesinin yapılmayacağını söyleyen Yayla, “Dolayısıyla çeşitli sebeplerle gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında olması gereken şekilde kayıt altına alınamamış tutarları düşük bir vergi oranı ile kayıt altına alma imkanı sağlanmaktadır. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hükümlerinin geçerli olduğu, kara para ve benzeri araştırmaların yapılacağı tabiidir” diye konuştu.

  

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir